NaMierzeje.pl
AKTUALNOŚCI

Koronawirus na plaży. Jakie są wytyczne sanepidu?

W okresie wakacji plaże będą dostępne dla turystów. Jednak wytyczne sanepidu wskazują jasno, że w tym sezonie będziemy musieli zwracać uwagę na szczegóły, o których do tej pory być może nie pamiętaliśmy. Niektóre z nich są związane z obecną sytuacją epidemiologiczną. Inne – jak choćby obowiązek segregacji odpadów i zachowania czystości – powinny na zawsze zostać w naszych głowach.

Najważniejsze zasady wprowadzone na podstawie wskazówek sanepidu, to zapewnienie minimum 4 metrów kwadratowych powierzchni dla każdego użytkownika plaży, oraz zakaz korzystania z kąpielisk przez zamieszkujących z osobami przebywającymi na kwarantannie. Wspomniane 4 metry nie dotyczą osób wspólnie zamieszkujących, czyli np. rodzin.

WYTYCZNE SANEPIDU:
  • Nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku przebywania na kwarantannie lub w izolacji oraz zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie
  • Dla kąpielisk nadmorskich należy dążyć do utrzymania dystansu społecznego i zapewnienia co najmniej 4 m2 powierzchni na każdego użytkownika. Nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących.
  • Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu. Także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
REKLAMA
Labirynt Stegna Park
  • Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska
  • Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
  • Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych. (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
  • Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety. Także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
  • Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.
  • Nie należy korzystać z kąpielisk/miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  • Zakrywanie ust i nosa należy odnosić do aktualnych przepisów prawa w trakcie przemieszczania się po terenach otwartych. Nie zaleca się zasłaniania nosa i ust podczas kąpieli w wodzie.
ZOBACZ TEŻ
Zobacz też

🌞 Polecane oferty

REKLAMA

🌞 Wideo z Mierzei Wiślanej

REKLAMA
BIKEowa Mierzeja | NaMierzeje.pl